Afvoer Vuilnis

De afvoer van vuilnis is ingrijpend gewijzigd.

 

Huishoudelijk afval, grofvuil en bouwafval:

De leden dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van huishoudelijk afval, grofvuil en bouwafval naar hun eigen woonadres (Kliko of buurtcontainer) of naar het gemeentelijk afvalstation in de gemeente waarin men woont.

 

Groenafval:

Composteerbaar groenafval kan in het eigen compostvat in uw tuin of op de composthopen op het complex.
Niet-composteerbaar groenafval dat geschikt is voor verwerking in een hakselaar kunt u tijdelijk op uw tuin bewaren en op zogenaamde “takkendagen” aanbieden bij de hakselaar. Voor niet composteerbaar afval dat NIET geschikt is voor de hakselaar wordt af en toe een “groencontainer” geplaatst op de betonplaat. U kunt dit groenafval tijdelijk op uw tuin bewaren en, wanneer de groencontainer aanwezig is, daarin deponeren. De data en tijden van de ‘takkendagen’ en die van de groencontainer worden via De Nieuwe Oogst en/of op het publicatiebord in de gang van Ons Honk bekend gemaakt.

 

Puin en tegels:

Voor schoon puin en tegels wordt af en toe een puincontainer gedurende korte tijd op de betonplaat naast de vlaggenmasten geplaatst. De de datums waarop deze beschikbaar is worden bekend gemaakt via het publicatiebord in de gang van “Ons Honk” en zo mogelijk in De Nieuwe Oogst. In de periode dat er geen container beschikbaar is kunt u puin en tegels zolang op uw eigen tuin opslaan.

 

Vlakglas:

Vlakglas blijft zoals het nu is. Hiervoor is een glasbak aanwezig nabij het inkoopgebouw. In deze bak mag alléén vlak glas gedeponeerd worden (ruiten e.d.)